ปพพ. มาตรา ๑๔๖๑
            สามีภริยา ต้องอยู่กินด้วยกัน ฉันสามีภริยา
            สามีภริยา ต้องช่วยเหลืออุปการะเลี้ยงดูกัน ตามความสามารถ และ ฐานะของตน


ถ้าฝ่าฝืน เป็นเหตุฟ้องหย่า ตาม มาตรา ๑๕๑๖(๑๐) และ มาตรา ๑๕๑๖(๖)
ถ้าอยู่ด้วยกันมีปัญหา แยกกันอยู่ ตาม มาตรา ๑๔๖๒
เรียกค่าอุปการะเลี้ยงดู ตาม มาตรา ๑๕๙๘/๓๘