ปอ. มาตรา ๘๓
            ในกรณี ความผิดใด เกิดขึ้นโดย การกระทำของบุคคล ตั้งแต่ สองคน ขึ้นไป ผู้ที่ได้ร่วมกระทำความผิด ด้วยกันนั้น เป็นตัวการ ต้องระวางโทษ ตามที่กฎหมายกำหนดไว้ สำหรับความผิดนั้น