ประเด็นสำคัญ

มาตรา ๑๗๒  การพิจารณา และ สืบพยาน ในศาล
มาตรา ๑๗๒ ทวิ  พิจารณา และ สืบพยาน ลับหลัง จำเลย
มาตรา ๑๗๒ ตรี  พยานเป็นเด็ก
มาตรา ๑๗๒ จัตวา  สืบพยานเด็ก นอกศาล
มาตรา ๑๗๓  ตั้งทนายความให้ จำเลย
มาตรา ๑๗๓/๑  วันตรวจพยานหลักฐาน ก่อนกำหนดวันนัดสืบพยาน
มาตรา ๑๗๓/๒  วันตรวจพยานหลักฐาน
มาตรา ๑๗๔  เปิดคดี ปิดคดี
มาตรา ๑๗๕  เรียกสำนวนการสอบสวน
มาตรา ๑๗๖  จำเลยให้การรับสารภาพ
มาตรา ๑๗๗  พิจารณา เป็นการลับ
มาตรา ๑๗๘  บุคคล ในห้องพิจารณา เป็นการลับ
มาตรา ๑๗๙  เลื่อนคดี
มาตรา ๑๘๐  รักษาความสงบเรียบร้อย ในศาล
มาตรา ๑๘๑  ใช้ มาตรา ๑๓๙ มาตรา ๑๖๖ บังคับ