ประเด็นสำคัญ

มาตรา ๑๓๐  การสอบสวน ผู้ต้องหา ไม่จำต้องอยู่ด้วย
มาตรา ๑๓๑  พนักงานสอบสวน รวบรวม หลักฐาน
มาตรา ๑๓๑/๑  ตรวจ ด้วยวิธีทางวิทยาศาสตร์
มาตรา ๑๓๒  เพื่อประโยชน์ แห่งการรวบรวมหลักฐาน
มาตรา ๑๓๓  หมายเรียกบุคคล ให้ปากคำ
มาตรา ๑๓๓ ทวิ  ผู้เสียหาย หรือ พยาน ที่เป็นเด็ก
มาตรา ๑๓๓ ตรี  เด็ก ชี้ตัว ผู้ต้องหา
มาตรา ๑๓๔  ผู้ต้องหา ให้การ
มาตรา ๑๓๔/๑  ผู้ต้องหา อายุไม่เกิน สิบแปดปี
มาตรา ๑๓๔/๒  การสอบสวน ผู้ต้องหา อายุไม่เกิน สิบแปดปี
มาตรา ๑๓๔/๓  ทนายความ เข้าฟังการสอบปากคำ
มาตรา ๑๓๔/๔  การถามคำให้การ ผู้ต้องหา
มาตรา ๑๓๕  ห้าม ล่อลวง ขู่เข็ญ ให้สัญญา ผู้ต้องหา
มาตรา ๑๓๖  อำนาจ จับ ควบคุม ปล่อยชั่วคราว
มาตรา ๑๓๗  สั่งมิให้ผู้ใด ออกจากบ้านเรือน
มาตรา ๑๓๘  ส่งประเด็น ไปสอบสวน
มาตรา ๑๓๙  บันทึกการสอบสวน
มาตรา ๑๔๐  เมื่อเห็นว่า การสอบสวนเสร็จแล้ว
มาตรา ๑๔๑  รู้ตัว ผู้กระทำความผิด แต่จับตัวยังไม่ได้
มาตรา ๑๔๒  รู้ตัว ผู้กระทำความผิด ผู้นั้น ถูกควบคุม
มาตรา ๑๔๓  เมื่อได้รับสำนวน จากพนักงานสอบสวนแล้ว
มาตรา ๑๔๔  ความผิด ซึ่งอาจเปรียบเทียบได้
มาตรา ๑๔๕  คำสั่งไม่ฟ้อง ไม่ใช่คำสั่งของ อธิบดีกรมอัยการ
มาตรา ๑๔๖  คำสั่งเด็ดขาดไม่ฟ้องคดี
มาตรา ๑๔๗  พยานหลักฐานใหม่