ปวอ. มาตรา ๑๕๑
            ในเมื่อ มีการจำเป็น เพื่อพบเหตุของการตาย เจ้าพนักงาน ผู้ทำการชันสูตรพลิกศพ มีอำนาจสั่งให้ ผ่าศพ แล้ว แยกธาตุ ส่วนใด หรือ จะให้ส่งทั้งศพ หรือ บางส่วน ไปยังแพทย์ หรือ พนักงานแยกธาตุ ของรัฐบาล ก็ได้