ปวอ. มาตรา ๑๕๓
            ถ้า ศพฝังไว้แล้ว ให้ผู้ชันสูตรพลิกศพ จัดให้ขุดศพขึ้น เพื่อตรวจดู เว้นแต่ จะเห็นได้ว่า ไม่จำเป็น หรือ จะเป็นอันตราย แก่อนามัย ของประชาชน