ปวอ. มาตรา ๑๕๔
            ให้ผู้ชันสูตรพลิกศพ ทำความเห็น เป็นหนังสือ แสดงเหตุ และ พฤติการณ์ที่ตาย ผู้ตายคือใคร ตายที่ไหน เมื่อใด ถ้า ตายโดยคนทำร้าย ให้กล่าวว่า ใคร หรือ สงสัยว่า ใครเป็นผู้กระทำผิด เท่าที่จะทราบได้